H.T.R OÜ
(+372) 564 1485
htrhtr.ee

KMKR: EE100460032
Reg. kood: 10369947
Tegevusluba: EEH004422

Puurkaevude ja maasoojuspuuraukude puurimine

  1. Puurkaevu tellija esitab kohalikule omavalitsusele puurkaevu asukoha taotluse ( lae taotluse blankett alla)
  2. Vastavalt keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 punktile 4.1. peab ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m).
  3. Planeeritav puurkaev peab jääma vähemalt 10 meetri kaugusele ka hoonetest ja rajatistest.
  4. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võtke meiega ühendust projekti koostamiseks.
  5. Valmis puurkaevu projekt tuleb saata koos kirjaliku nõusoleku taotlusega (juhul, kui projektikohane tootlikkus on alla 10 m3/ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese veevajaduse rahuldamiseks) või ehitusloa taotlusega (juhul, kui projektikohane tootlikkus on üle 10 m3/ööpäevas mitme kinnisasja või enam kui 50 inimese veevajaduse rahaldamiseks) kohalikule omavalitsuselePuurkaevu rajamine
  6. Kohalik omavalitsus edastadab puurkaevu projekti Keskonnaametisse kooskõlastamisele
  7. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa või kirjaliku nõusoleku, peale mida saame kaevu rajamisega alustada.

Hea meelega teeme kogu paberitöö Teie eest ära volituse alusel.
( lae volituse blankett alla)

Kirjuta meile